Medzinárodný festival
krojovaných bábik pod Tatrami

Foto :
© J. Sendecká
Vznik a história festivalu Podmienky účasti na MFKB pod Tatrami a už
prihlásené kolektívy v roku 2005
Priebeh festivalu
Festivalu sa zúčastnili ... Organizátori festivalu